Begeleiding middels routekaart!

Het afgelopen half jaar hebben een aantal medewerkers een opleiding gevolgd voor coaching in de fitness. Fitpunt heeft daarvoor een nieuw systeem in gebruik genomen, waardoor er nog gerichter met iedereen naar hun doel kan worden gewerkt!
We doen dit door middel van een routekaart. Aan de hand van deze kaart geven we nieuwe leden en bestaande leden meer houd vast in onze begeleiding en sportafspraken. Zo gaan we iedereen nog effectiever naar hun doel te begeleiden. De routekaarten komen in de club te hangen. Vraag gerust om meer informatie bij een fitness-coach of de balie.
Doordat we een nieuw systeem zijn gaan gebruiken, kun je meer mailberichten van ons verwachten. Mail over het sporten, maar ook bijvoorbeeld over je 100ste bezoek.
Wil je op een ander e-mailadres de nieuwsbrief ontvangen, laat deze bij de balie aanpassen.