Sinds juli vorig jaar werken de fysiotherapeuten Michel Coenradie ( sportfysiotherapeut) en Ellen Odenthal ( hart-vaat-long- en psychosomatisch fysiotherapeut) met elkaar samen in hun praktijk aan de Korenbloemstraat in Hengelo.

Sport en fysiotherapie vullen elkaar mooi aan, en zodoende bestaat er ook al vele jaren samenwerking tussen de twee fysiotherapeuten en Fitpunt, mede omdat de twee locaties op hele korte afstand van elkaar liggen.

Dat Fitpunt na de verbouwing zoveel groter wordt komt de twee fysiotherapeuten heel goed uit, want in hun huidige praktijk komen ze nu al geregeld ruimte tekort. Ze verwachten dat dit met de komst van de JP van der Bent stichting naar het voormalig ROC-gebouw aan de Lupinestraat alleen maar zal toenemen. Daarom is het plan dat Michel Coenradie, wanneer de verbouwing van Fitpunt afgerond is, zijn sport-fysiotherapeutische werkzaamheden naar het vernieuwde sportcentrum verplaatst. Zo blijft er meer ruimte over voor Ellen Odenthal, die voorlopig vanuit de praktijkruimtes aan de Korenbloemstraat zal blijven werken. Maar op niet al te lange termijn is het wel de bedoeling dat de hele fysiotherapiepraktijk in het vernieuwde Fitpunt ondergebracht zal kunnen worden en alle werkzaamheden vanuit daar gedaan zullen kunnen worden.